Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

Asia Win Co.,Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၀၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခ်ိန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-262229971, 09-420053047

လွပေသာသစ္စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၈၇/ေအ၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5163239

လွေရႊ (ဦး) (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၂၊ ပန္းတဲဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254930198

လင္းဝင္းကုမၸဏီလီမိတက္ (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈/၉၊ သုခိတာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5008564, 09-423766628

MAK [Myanmar] Plywood Industry Private Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၅၊ သုခိတာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-428115383, 09-428177461

Minn Wun Industries Co.,Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၁၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-251013335, 01-359358

Myanmar Technologies Industry Co.,Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၀၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-592175, 01-706206

ေရႊသံသာဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၈၊ ျမေတာင္ဝန္ၾကီးဦးမိႈလမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-451299689

Shwe Wood Industries Co.,Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၆၃၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73206772 [Office], 09-254447376, 09-443206772

Thit Min Yadanar Co.,Ltd. (သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၇၄/ေအ၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421137357, 09-5037172, 09-765037172