Add your listing here

Results 1 - 10 of 22

အားေဆးႀကီး (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အမွတ္ ၅၃၂၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေပါက္ေတာရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43095481, 09-250362993, 09-782560728

မိုးယံထက္ (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အမွတ္ ၅၄ / ၉၊ နီလာ(၂)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3646535, 01-3642089, 09-421155313

Nay La (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အမွတ္ ၂၄/ဘီ၊ ေရႊျပည္ေအးလမ္း၊ နံ႔သာကုန္း၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-642298, 01-642294, 01-647292, 09-2006350

Tharnlar Co., Ltd. (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အမွတ္ ၆၂၊ သာယာကုန္းလမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-641225, 09-5140094

Three Stars Co., Ltd. (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အခန္း ၆/၇/၈၊ ႐ံု-၅၄၊ နီလာ(၂)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5110486, 09-795373075, 01-3647866

Green Field Int'l Co.,Ltd. (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

ု-(၅၃)၊ အခန္း ၉၊ နီလာ(၂)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642817, 01-3643648, 09-5147058, 09-444777526, 09-250043874, 09-444777265, 09-766679453 [Viber]

ႏွင္းဆီ (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇၊ လိႈင္ျမစ္လမ္း၊ ကမ္းနား(အလယ္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642370, 09-5164699

KK Agrivet Int'l Co.,Ltd. (တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား)

ု-(၅၃)၊ အခန္း ၅၊ နီလာ(၂)လမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642065, 01-248036, 01-3642028