Add your listing here

Results 1 - 10 of 31

အလင္းေရာင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

တိုက္ ၂/ဘီ၊ အခန္း ၁၂၁၊ ဖန္ခ်က္စက္လမ္း၊ မုဒိတာအိမ္ရာ (၂)၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-440387088

ေအာင္ပဲြတစ္ရာ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

တုိက္ ၄၀၊ အခန္း ၀၀၄၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73174152, 09-790170905, 09-261575908

ေအးခ်မ္းေအာင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄/စီ၊ ဟိုက္ပတ္(၁)လမ္း၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3643852, 09-254374938

ခ်ယ္ရီ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421108812

ဂႏၴဝင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၃၊ မင္းေစတီလမ္း၊ ရြာမ(အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-49247412

Hell Hell (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၅၅၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း၊ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္လမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္ဆန္းေဈး အနီး၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254384219, 09-799797060

ေကာင္းကင္မိုး (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ေက်ာင္းလမ္း၊ ဒညင္းကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420250922, 09-799716320

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၆၅၊ ရြာလယ္လမ္း၊ စဥ့္ငူရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31940795

ေကသြယ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၉၁၊ ရြာလယ္လမ္း၊ ေက်ာင္းကုန္း(၂)၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-783984941

မိမိခိုင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇/၈၊ သံမဏိစက္ရံုလမ္း၊ ယယကဆိုင္ခန္း၊ ရြာမ(အလယ္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250528138