Add your listing here

Results 1 - 10 of 19

ေအပီအမ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၁၉)လမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73167764

ခ်ယ္ရီ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ေအာင္သေျပ(၅)လမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420122889

ေကာင္းစံ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၂၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၂၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250144750, 01-543019

မိဘေမတၱာ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၅၇၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ (၇-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73053227

မိုးႀကိဳး (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၃၁၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၈)လမ္း ေထာင့္၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450067034, 09-786786628

မိုးယံၾကယ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၅၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-424588730, 09-420114062

မိုးေဇာ္လင္း (ဦး) (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

နဝရတ္လမ္း၊ နဝရတ္(၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254213288, 09-261999255

MT (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၅၀၊ ထူပါ႐ံုလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၈)လမ္း ေထာင့္၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-255772122, 09-73015409, 09-252234228

New Wall (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၁၃/ေအ၊ သလႅာ၀တီလမ္း၊ သလႅာဝတီ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250071370

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အေနာ္မာလမ္း၊ ဇဲြသမဝါယမဆိုင္ခန္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421151886, 09-69280258