Add your listing here

Results 1 - 10 of 17

အားသစ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဗဟိုလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-442075587

ခ်န္ပီယံ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ေအာင္လံရပ္၊ ထန္းေတာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-28273, 09-974514344

ခ်င္းတြင္း (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43156256, 09-33221599

Dream World (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ေအာင္မဟာလမ္း၊ ေအာင္ရတနာရပ္၊ ထန္းေတာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33200128, 09-33539633

ဂရမ္မီ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊၁၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗႏၶဳလေဈး၊ တိုက္တန္း၊ ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400407300, 09-785795638

Light (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ေထာင့္၊ ခ်မ္းျမဝတီရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-24519

ၿငိမ္းခ်မ္း (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဓမၼာ႐ံုလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-256067348

ပင္ျမင့္စံ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ နယ္ေျမ(၆)၊ သလႅာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-24669, 09-400454825

ပီတိ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ရန္ကင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33064675, 071-24579

စိတ္ကူးသစ္ (ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ တိပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ စည္သူလမ္း ေထာင့္၊ နႏၵဝန္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-73551145