Add your listing here

Results 11 - 20 of 163

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ဘားကတ္ရြာ၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22265, 058-22086, 058-22400

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-30146, 057-30528

ထားဝယ္အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေမွ်ာ္အင္းလမ္း၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-21275, 059-21049

ထားဝယ္တကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ကေျမာကင္းလမ္း၊ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-21278, 059-22152, 059-22158

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ပုသိမ္-မံု႐ြာေရဦးလမ္း၊ ျမတ္တို၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-24956, 042-29070, 09-422482080

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေရႊတဆုပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45104, 045-45417

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

အာဇာနည္လမ္းမႀကီး၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-22224, 059-22226, 059-23963

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22293, 058-21921

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေခမာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-23930, 054-23125

ပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

တီတီစီေက်ာင္းလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24038, 057-27168