Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

အထက္တန္းရက္ကန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဒါနၿခံရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21234

မုံ႐ြာကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-23628, 09-2132114

မံု႐ြာကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

မဂၤလာလမ္း၊ ၿမိဳ႔သစ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-23628

မုံ႐ြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ နႏၵဝန္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22672, 09-440990155

မံု႐ြာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ခ်မ္းျမဝတီရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21261

မုံ႐ြာတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ခ်မ္းျမဝတီရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22540, 09-5500417

သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေဒါနၿခံရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22427

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မံု႐ြာ) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေဗာဓိတစ္ေထာင္လမ္း၊ မင္း႐ြာ၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21476, 071-21460, 09-2132597

အထက္တန္းရက္ကန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ယကၠန္းေက်ာင္းလမ္း၊ ေဒါနၿခံရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21234