Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ဘၾကည္ (ဦး) (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၅၇၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253554024

D.K.P (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၂၁၊ ထားဝယ္ကမ္းလမ္းမႀကီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-251266525

လွစႏၵာ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၉၂၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-30310183

အင္ၾကင္းစံ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၃၃၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42511, 09-49881236, 09-450994966

ျမင့္ေအာင္ (ဦး) (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၆၀၊ ပုလဲလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49873739, 09-422221242

နဝရတ္ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၈၃/ဘီ၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49881574, 09-422203890

ပန္းတိုင္ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၃၊ သဇင္ကြင္းလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422224204

ပညာေရႊရည္ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၂၄/၃၀၊ အ-မ-ကေက်ာင္းလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005486, 09-41005547

ပ်ိဳးခင္းသစ္ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၆၇/၁၇၅၊ ေဈးေဟာင္းလမ္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641803

စိတ္ခ်မ္းသာ (က်ဴရွင္ (ဘာသာစုံ))

အမွတ္ ၁၁၈၊ ယုဇနလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49870520, 09-41004754