Add your listing here

Results 1 - 10 of 25

ေအာင္စည္မင္း (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈၈၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ႐ွမ္းေခ်ာင္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005326, 09-41005914

ေအာင္ဆုပိုင္ (ၿမိတ္-ထားဝယ္-ေကာ့ေသာင္း-ရန္ကုန္) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49880622

ေအာင္ရတနာ (ၿမိတ္-ထားဝယ္-ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၂၅၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-423993267, 059-42755

ဟိန္းထက္ (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၂၆/၂၇၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5552355

Htee Moe Kyaw Transportation Co.,Ltd. (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ေရႊေပရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-429872611, 09-5114496, 09-785114496

ေက်ာ္မင္းခိုင္ (ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ကေလး-ထားဝယ္-ေမာ္လၿမိဳင္) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၉၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-798441897, 09-264267818, 09-892677108, 09-798441853

ကၽြန္းရတနာ (ေကာ့ေသာင္း-ၿမိတ္-ထားဝယ္-ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အေဟာင္း)၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-264950902, 09-260269393

လင္းျမန္မာ (ရန္ကုန္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-899160014, 09-422196015

မြန္-ရွမ္း (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၂၃၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-961552570

ၿငိမ္းခ်မ္း (ရန္ကုန္-ထားဝယ္-ပုေလာ-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၂၁၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-784857320, 09-49881422, 09-453627131