Add your listing here

Results 1981 - 1990 of 2034

သန္းေဌး (ဦး) + မူမူ (ေဒၚ) (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၃၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250195328, 09-772273721

သန္းခင္ (ေဒၚ) (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၇၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79106

သန္းစည္သူ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၀၊ ေျမာက္ေစာင္းတန္းလမ္း၊ ရဲသက္သာဆိုင္ခန္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24872, 09-43084665

သန္းစည္သူ (၂) (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၆၊ လက္သမားလမ္း၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-25916, 053-24872

သန္းထြန္းေမာင္ (ဦး) (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁၀)၊ အခန္း ၁၂/၁၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပုဏၰားကြ်န္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49670886

သေျပ(၂) (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

ေရဦး-မံု႐ြာလမ္း၊ မီးပြိဳင့္ အနီး၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

ေရဦး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400442500, 09-2029880

သရဖူ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၂၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊

ေအာင္ပန္း၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-5210604, 09-458041291, 09-962101194

သရဖူ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၀၊ သိမ္ႀကီးေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-252873, 09-5011593

သဇင္ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁/ေအ၊ နီလာလမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္ထို၊မြန္ျပည္နယ္

09-8723145, 09-425270771

သဇင္ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္ထို၊မြန္ျပည္နယ္

09-8723145, 09-425270771