Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

အနႏၲဂုဏ္ရည္ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-962196728, 09-776247340

ေရႊျပည္ေငြ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-261765295

စိုေျပ (သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၄၆၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8302069, 09-254076567