Add your listing here

Results 11 - 20 of 25

ေက်ာ္ဆန္းဦး (ဦး) (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ ေက်ာက္ေတာ္ဘူတာ၊ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-36057268, 09-252184198

မုနိရိပ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား အနီး၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250452928

ေနာင္ေနာင္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ကစၧပသီရိလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421751912

ေငြအိမ္စံ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား အေရွ႕၊ မဟာမုနိ၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250454079

ႏုႏုေဝ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၈၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ ကစၧပသီရိအေဝးေျပးကားဝန္း၊ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

Orchid Cafe (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၁၇၊ ေက်ာက္ေတာ္(၈)လမ္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-8532106

ပန္းသဇင္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-251617656

ၿဖိဳး (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ဦးျမ၀ါလမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

ေဆြသစ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား အနီး၊ မဟာမုနိ၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49675251

ထြန္းဝင္းေခ် (ဦး) (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၃၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ ကစၧပသီရိအေဝးေျပးကားဝန္း၊ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ေတာ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္