Add your listing here

Results 1 - 10 of 26

189 (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကုန္းျမင့္သာရပ္၊ သစ္တေပြရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43042301, 060-8821189

ေအာင္ခ်မ္းသာ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကုန္းျမင့္သာရပ္၊ သစ္တေပြရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258184780

ေအာင္သေျပ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ မဲထီးေက်ာင္း အတြင္း၊ ေ႐ႊၾကာငံုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43008460

ေအာင္ရတနာသန္း (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ တပ္ပိုးရပ္၊ သူေဌးကုန္းရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256485316

ေအးသုခ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေညာင္လွ႐ြာမရပ္၊ ေညာင္လွရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256086132

ေက်ာ္ဆန္းသစ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေခ်ာင္းတိမ္တိုက္တန္း၊ အိုးဘိုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256208394, 09-790169280

လမင္းအိမ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားလမ္း၊ ေညာင္လွရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401570847

လင္းေရာင္ဦး (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

သမၼစိတၱလမ္း၊ ႐ံုးရပ္၊ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43126931, 060-8821592, 09-970068225

ျမျမင့္မိုရ္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

သခင္ဖိုးလွႀကီးလမ္း၊ ေ႐ႊဘံုသာရပ္ကြက္၊ သစ္တေပြရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8821716, 09-401559227

ေမတၱာ႐ွင္ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားလမ္း၊ ေညာင္လွ႐ြာမရပ္၊ ေညာင္လွရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-788366623