ေငြလမင္း

စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၂၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊မိတ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5641248, 09-423776377, 09-698177096, 09-781915430

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Other Business Categories

  • စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း

Share This Page