ေအာင္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၅၊ ပုလဲလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ၿမိတ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-49872043, 09-773299727, 09-897004350

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ႏွစ္ဘီးဆိုင္ကယ္၊ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္၊ တြင္ခံု၊ ဘိုးရင္းလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား