မဟာျမန္မာ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၁၃၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊ၿမိတ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-455323995, 09-771045699, 09-49870230, 09-780040866

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။

Share This Page