ဆန္းသစ္လြင္

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၆၊ နာရီစင္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း ေထာင့္၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ၿမိတ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-766111444, 09-8761941, 059-41010, 059-42885

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page