လပ္ကီး

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၃၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 059-21185, 059-23789, 09-8741219, 059-21553, 059-23424, 09-8742339

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Customer စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Share This Page