ေရႊအိုး

မဆလာစက္

Address :အမွတ္ ၂၁၇၊ သရဖီလမ္း၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 059-2022156, 059-21324, 01-707324

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဟင္းေမႊးမဆလာႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမြးအႀကိဳင္မ်ား
  • ဘာဟင္းခ်ကခ်က္ ေရႊအုိးနဲ႔သာခ်က္

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page