Add your listing here

Results 6231 - 6240 of 6339

သင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁/၁၆၊ ၿမိဳ႕မေဈးအေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45501 C/O

သင္းလက္ေဝ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၀၆၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-791181740, 09-691981035

သင္းပ်ံ႔လိႈင္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၄/ေအ၊ လိႈင္မၪၨဴလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-457109645

သင္းပ်ံ႕ႏြယ္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၅၂/ေအ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္အိမ္ရာ အနီး၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420046161, 09-73035274

သင္းသင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၀၊ ေရႊၾကက္မင္းဘုရားလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40314

သင္းသင္းမူ (ေဒၚ) (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၂၂၊ ျမိဳ႕မေဈး၊

သံုးဆယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49508235, 09-31819596

သင္းသင္းေဆြ (မ) (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁)၊ အခန္း ၁၉/၂၀၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊

တံြေတးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420274247

သင္းရနံ႔ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

မႏၱေလး-လား႐ိွဳးလမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)၊

ျပင္ဦးလြင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47122749, 085-2029820, 09-400178888

သၪၨာ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ ေဈးလမ္း၊ သန္ပန္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-253727553

သဥၨာ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

သိန္းသန္းခ်ီကားဝင္း၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္၊

မူဆယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-403747475, 09-259384107