Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

အာ႐ွ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ခ႐ိုင္အားကာတိုက္တန္း၊ မင္းကံႀကီးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5343311, 09-965343312, 09-765343312

ေအာင္ခန္႔မိုး (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အေဝရာလမ္း၊ ေအာင္ေမတၱာ(ဂ)ရပ္၊ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-264802677, 09-791484746

ေအာင္တံခြန္ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၂၈၊ အေဝရာလမ္း၊ ရန္မိ်ဳးေအာင္ရပ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250074824, 09-261017591, 09-250515570, 09-791468090, 09-257224284

ေအာင္သရဖူ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၄၊ အထက(၁)လမ္း၊ ရန္ေက်ာ္ရပ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-454545117, 09-423333117

Golden Smile[2] (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-440226488

K.A.T (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရန္ေဝးရပ္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444041215

ေမာင္ႏိုင္ႏွင့္ညီမ်ား (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မန္က်ည္းပင္လမ္း ႏွင့္ မယ္ဇလီလမ္း ၾကား၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401671421, 09-784658873, 09-964671421, 09-964671422

ဖိုးလျပည့္ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ဇီဇဝါလမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-775651346, 09-775651343