Add your listing here

Results 1 - 10 of 35

ေဇာ္မိုးေအာင္ (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၁၁၊ ယမံုနာလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420037272, 09-5188493

3 Star Brothers (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆/ေအ၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ (၄-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43050729, 09-43172474, 09-43107979

အနႏၲမိဘေမတၱာ (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၁၉/၂၀၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5188420, 09-5138963, 09-73051796

ေအာင္ျမင့္မိုရ္ (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၀၂၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ ေရႊအုတ္ဂူဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420032522

ေအာင္စည္ဟိန္း (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၊ ယမံုနာလမ္း၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250023810, 09-421052833

ေအာင္တံခြန္ (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၄၁၁၊ အေနာ္မာ(၁၀)လမ္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-401603570, 09-425307899

Future Design [FD] (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၄၊ ယမံုနာလမ္း၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43091503, 09-785555838, 09-975555938, 09-5196347

Genius Plus Co.,Ltd. (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၄၉၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5031696, 09-5050135, 09-5103830

H2O Decoration Group (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၀၇၃၊ ဇိနမာန္ေအာင္ဘုရားလမ္း၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5106917, 09-421090085