Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Associated Press (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၉၊ အခန္း ၁၂၁၈၊ ၁၃ထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဆာကူရာတာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-255302, 01-255304, 09-261740380

ဂရိတ္ (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အခန္း ၂၂၊ ဆူးေလအ၀ိုင္း၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-264884318, 09-450036467

မန္းသီရိ (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အမွတ္ ၇၉/၈၁၊ အခန္း ၀၀၄၊ ေျမညီထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ စင္ထရယ္တာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-252903, 01-8392655, 01-8392931, 01-372734, 01-8392661

Metal Zone (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၄/၂၅၄၊ အခန္း ၈၁၊ ၉ထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-2053600

ယင္းမာ (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၂၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-374971, 09-43202090, 09-450066242

Youth Int'l College (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၉/၁၉၅၊ အခန္း ၆/ေအ၊ ၆ထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္းတာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-254893, 09-785003596, 09-965003596, 09-31560855