Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

ဖိုက္စတား (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

ပုလဲေရႊစင္လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-768920650, 09-423471091

ခ်ိဳခ်ိဳေသာ္ (မ) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈၊ ပုလဲလမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641705

ဟုန္းၾကည္ (ေဒၚ) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641008, 09-785641008

ေမာင္ဝင္း (ဦး) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၇၅၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္(၆)လမ္း ေထာင့္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781050710

ေမာ္ေမာ္ႏိုင္ (မ) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၆၂၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-423514788, 09-49071964

ျမခက္ (ေဒၚ) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

႐ံု-(၃၁)၊ အခန္း ၅/၆၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422226001

နဂါးပ်ံ (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈၅၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641047

စန္းမာလာ (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂/ဘီ၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790190020

စန္းလြင္ (ဦး) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

ဆိပ္ကမ္း႐ံုးလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790191423, 09-5641204

ဆန္းမူ (ေဒၚ) (ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250838401