Add your listing here

Results 51 - 60 of 64

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕(၃)(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕/တာေမြ/ဗိုလ္တေထာင္) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၃၂၇/၃၆၇၊ တတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-379370, 09-420144149

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕(၄)(ဒဂံု/ဗဟန္း/လသာ/ပန္းဘဲတန္း) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၃၂၇/၃၆၇၊ တတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-379371

လူမႈဖူလံုေရး(၅)(မဂၤလာဒံု) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္(၃)လမ္းမႀကီး၊ စုေပါင္း႐ံုး၊ ေက်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-639484

လူမႈဖူလံုေရအဖြဲ႕(၆)(ကမာရြတ္/လွိိုင္) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၆၉/၇၁၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-512024

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕(၇)(ေက်ာက္တံတား/ဒလ/ပုဇြန္ေတာင္/ေဒါပံု/သာေကတ) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၃၂၇/၃၆၇၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-370896

လူမႈဖူလံႈေရးအဖြဲ႔ (၈) (အလံု၊စမ္းေခ်ာင္း၊လမ္းမေတာ္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၂၁၊ ေအာင္ရတနာလမ္း၊ ဧရာဝတီရပ္ကြက္၊

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2314797, 01-2316197, 01-227887

လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးခဲြ(၂) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

ေအာက္ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေကြ႕ရပ္၊ ေဒး၀န္းအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4063587

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔(ခ႐ိုင္) (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

ေအာက္ကမ္းနားလမ္း၊ ၃၄လမ္း ႏွင့္ ၃၅လမ္း ၾကား၊ ေက်ာက္ေကြ႕ရပ္၊ ေဒး၀န္းအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4063902

ေတာင္ဒဂံုလူမႈေရးအဖြဲ႕ (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၈/၁၄၂၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ (၆၄)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8100530

သထံုလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၆၆/၆၇၊ ဘူတာလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-40104