Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

Aqua Shoes Co.,Ltd (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၅၇၊ ျမခတၱာလမ္း၊ ျမစိမ္းေရာင္စက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-8612387

China Jiangsu Sanhe Group Myanmar Shoes Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၉၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-972368016

Diamond Owl Shoe Factory Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အခန္း ၀၀၅၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-452229894

Esquire Int'l Co.,Ltd. [Factory] (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၇/C၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခိ်န္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3684950, 01-3684809

Force Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၀/၁၇၁/ေအ၊ မင္းၾကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-613874

Great Well Int'l Footwear Corp. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၉/ဘီ၊ မကၡရာမင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-976143743

Green Wings Int'l Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၉/ဘီ၊ ပန္းတဲဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-976143743

Htun Int'l Mfg Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၀/B၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685527, 01-3685599

Lic-Jin Industries Co.,Ltd. (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၄/၁၈၇၊ ဝန္ေဆာင္မႈလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-613538 Ext.8001, 01-613859, 09-421966308

ျမန္မာေဟြ႕ဟုန္းေဝးဗင္းထုပ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ (ရွဴးဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ဦးေရႊအိုးလမ္းသြယ္(၂)၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-784241151