Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဧရာနဒီ (သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကၽြဲကူးသေဘၤာဆိပ္၊ ကၽြဲကူးေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250247875, 09-49867111

King Star (သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကၽြဲကူးသေဘၤာဆိပ္၊ ကၽြဲကူးေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761518, 059-42671

ေက်ာ္ဝင္းၿဖိဳးကုမၸဏီလီမိတက္ (သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား)

ေရႊနံ႔သာလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42764, 09-49870445

ေမာင္ဝင္း (ဦး) (သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41774, 09-8762654, 09-5645128, 09-49246579

AP Group Co.,Ltd. (သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005470, 09-450993102, 09-8760190