ခမ္ပ်ဲန္း

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အခန္း ၃၁၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ႐ွမ္း႐ိုးမတိုက္တန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-454085545, 09-969665221

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ေပးျခင္း။
  • Customer စိတ္တို္င္းက် ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page