ဝင္းေမတၱာ

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Address :ဟိုပံုးသြားလမ္း၊ (၂)မိုင္၊ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-5280762, 081-2124193

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဆီအရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း။
  • အခ်ိန္အတြယ္မွန္ကန္ျခင္း။

Other Business Categories

  • ယာဥ္သံုးဆီပန္႔ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား
  • အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္အျခားစက္ဆီ

Share This Page