ညီညီေဇာ္

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ မ-၁၁၁၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-428312133

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္သံုးဆီ အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းခ်ေပးသည္။

Other Business Categories

  • အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္အျခားစက္ဆီ
  • ယာဥ္သံုးဆီပန္႔ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား

Share This Page