ေက်ာ္ေက်ာ္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :စက္မွဳဇုန္လမ္းမႀကီး၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕၊ မီးသတ္ဌာနအနီး၊ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-400464445, 09-428363222

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လက္လီ၊လက္ကား၊ ပစၥည္းမွန္ေစ်းႏႈန္းမွန္။

Other Business Categories

  • ဝါယာ၊ ေကဘယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)