ႀကီးျမတ္ေသာေ႐ႊျမင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :မိန္းလမ္း၊ ဆန္ဆိုင္း(က)ရပ္ကြက္၊တာခီ်လိတ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-428210485

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကၽြမ္းက်င္ဗိသုကာပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ ေဆာက္လုပ္ပါသည္။
  • အေခါက္ေ႐ႊသီးသန္႔ 100% အာမခံေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား

Share This Page