ေက်ာ္လြင္(ကို)+မစန္းစန္းဝင္း

ေမြးျမဴေရးအစာ

Address :အထက(၁)ေက်ာင္းႀကီးေတာင္ဘက္၊ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-974541803, 09-403701839

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • တိရိစာၦန္အစာအမ်ိဳးမ်ိဳး။

Other Business Categories

  • တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား

Share This Page