ကမ႓ာသစ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ေဈးအေနာက္ဘက္၊ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-256467575, 09-793194311

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အင္ဂ်င္ဝိုင္လက္လီလက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး။
  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား

Share This Page