ေတာင္ႀကီးကားဝါယာရိန္း

ကားဝါယာရိန္းအလုပ္႐ံု

Slogan :

Address :နမ့္စန္-မိုးနဲလမ္း၊ ေျမစာရင္း႐ံုးေ႐ွ႕၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊နမ့္စန္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-444267335, 09-256336672

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကားဝါယာရိန္း အလုပ္႐ုံ။

Other Business Categories

  • ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား