ပန္းဦး

စာေရးကိရိယာဆိုင္

Address :အမွတ္ တ/၅၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ႐ိုးမဘဏ္ အနီး၊ ေအဂ်ီဒီဘဏ္ေ႐ွ႕၊ ေတာင္ရပ္ကြက္၊မူဆယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-785230130, 09-5230130, 082-50325

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ စာေရးကိရိယာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အထည္စက္ပန္းထိုး လုပ္ငန္း။

Other Business Categories

  • ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား
  • မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား
  • အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page