ဝမ္လီ

ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Address :ုးေပၚဆီဆီုင္မ််က္ေစာင္းထိုး၊ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္၊မူဆယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-788710810, 09-445106946

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဘတ္ထရီအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီ၊လက္ကား ေရာင္းဝယ္ေရး
  • ဘတ္ထရီအေဟာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဝယ္ယူသည္။

Share This Page