ေ႐ႊၾကာပြင့္

သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၈/၁၅၇၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ မန္ဆူဘုရား၊ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 082-2926432, 09-5275984

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္၍ အဖိုးႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္႐ိွပါသည္။