ပန္းသီခိုင္

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :ပုဂံလမ္း၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး အေနာက္ဘက္၊ ဂိုးဒင္းေဟး(လ္)ဟိုတယ္ေဘး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-781876682, 09-250033377

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်ည္ထည္မ်ဳိးစံု ၊ ပိုးထည္မ်ဳိးစံု ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပန္းထိုး ၊ ၿခံဳထည္ပဝါ ၊ ပုဆိုး လက္လီ၊ လက္ကားဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

Share This Page