ေငြစံအိမ္

အိမ္တြင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

Address :ဘူတာလမ္း၊ ေက်ာက္စိမ္းလမ္း ေထာင့္၊ နယ္ေျမ(၁)၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-403713503, 09-790202023

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page