ေအာင္ျပည့္စံု

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :သီရိလမ္း၊ နယ္ေျမ(၉)၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳးၿမိဳ႕နယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-403713485, 09-427771273, 09-890591730

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ လူႀကီးမင္းတုိ႔စိတ္တိုင္းက် တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
  • မ်က္ႏွာက်က္္ အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ လက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • အိမ္တြင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပစၥည္းမ်ား
  • ခန္းဆီးလိုက္ကာအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page