ပါရမီ

မွန္ႏွင့္ ၾကည့္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ဂ-၇/၂၀က၊ ၾကာျဖဴလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 082-2930717, 082-2930090, 09-786700340

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မွန္ႏွင့္ၾကည့္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • မွန္ေဘာင္လုပ္ငန္း

Share This Page