တိမ္ျဖဴ

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :လား႐ွိဳး-မူဆယ္လမ္း၊ (၁၀)မိုင္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-2018108, 09-261525218

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆီခ်ိန္တြယ္ ဆီစားသက္သာပါသည္။