ေအာင္မဂၤလာ

အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ဌ-၃/၂၆၂၊ နားယလမ္း၊ ေကာင္းခါးရပ္၊ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-784372755, 09-5262776

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အေရာင္အေသြးစံုလင္လွပစြာပန္းထုိးျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • ႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား
  • ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး