က်ားေခါင္း

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ခ-၃/၉၀၊ သိန္းနီလမ္း၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-403700488, 09-896700399

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးသည္။

Share This Page