သိဒၶိေအာင္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :မႏၲေလးလမ္း၊ ေရကန္လမ္း ေထာင့္၊ မီးပိြဳင့္ အနီး၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-448888894, 09-970455999

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းဝယ္ေရး။
  • M Plus, Meling , KANE ကိုယ္စားလွယ္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page