လင္း(လွ်ပ္စစ္)

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အခန္း ၁၊၂၊ လား႐ွိဳး-မူဆယ္လမ္း၊ အားကစားတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-400010900, 09-5260154

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး။

Share This Page