မယ္ဆိုင္

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 082-2202966, 09-797446123

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ လက္လီ၊လက္ကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္၊။
  • ကားအပိုပစၥည္းအတြက္ဆိုလွ်င္ တစ္ေနရာထဲတြင္ စံုစံုလင္လင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page