ဝရဇိန္

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :

State ::

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေလးျဖဳတ္၊ေလးတပ္ႏွင့္ စုန္းက်င္ေထာ္လာဂ်ီ+တ႐ုတ္ကားအပိုပစၥည္းမ်ဳိးစံု 4100-4102-4108-6102-6105 အင္ဂ်င္အသစ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္အပိုပစၥည္းမ်ဳိးစံု ၊ ယိုးဒယားလယ္ထြန္စက္အပိုပစၥည္း၊ တစ္လံုးထိုးအင္ဂ်င္ အပိုပစၥည္းမ်ဳိးစံု ရရွိနိုင္သည္။

Share This Page