တိုက္ျဖဴ(ႀကိဳးၾကာဖူလံု)

ကုန္စံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳးၿမိဳ႕နယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 082-2202080, 09-5262217

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Other Business Categories

  • ဆပ္ျပာစက္မ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား
  • ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း